รู้จัก กัญชา มากยิ่งขึ้น หลังปลดล็อก

บทความ รู้จัก กัญชา มากยิ่งขึ้น หลังปลดล็อก

รู้จัก กัญชา มากยิ่งขึ้น หลังปลดล็อก

อย่างที่หลายคนรู้กันแล้วว่า กัญชา ถูกปลดล็อกเป็น พืช ที่ถูกกฎหมายแล้ว ทำให้สามารถใช้ทานได้แล้ว แต่ก็มีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่า มีการอนุญาต หรือข้อกำหนดยังไง วันนี้เราจึงจะมาอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ว่าสามารถทำแบบไหนได้ หรือ ไม่ได้ มาดูกัน

 

https://images.unsplash.com/photo-1532765488483-62ff440ee4fd?ixlib=rb-1.2.1&ixid=MnwxMjA3fDB8MHxwaG90by1wYWdlfHx8fGVufDB8fHx8&auto=format&fit=crop&w=1074&q=80

 

กัญชา คือ

กัญชา เป็นพืชสกุล Cannabis ปัจจุบันมีการค้นพบอยู่หลัก ๆ 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กัญชา สายพันธุ์ซาติวา ( Cannabis sativa ) , กัญชา สายพันธุ์รูเดอราลิส ( Cannabis ruderalis ) , กัญชา สายพันธุ์อินดิกา ( Cannabis indica ) โดย กัญชา มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท และถูกใช้เป็น ยา รักษาโรคต่าง ๆ ในทางเภสัชวิทยา ใน กัญชา จะมีส่วนประกอบของ สาร ที่ออกฤทธิ์ต่อ จิต ประสาท หลัก ๆ คือ เตตระไฮโดรแคนนาบินอล (THC) , แคนนาบิไดออล (CBD) , แคนนาบินอล (CBN) , เตตระไฮโดรแคนนาบิวาริน (THCV) และ แคนนาบิเจอรอล (CBG) เป็นต้น

ปัจจุบัน กัญชา ถูกใช้เป็นยานันทนาการ หรือยารักษาโรค โดยมีการมีบันทึกการใช้ กัญชา มายาวนานมาก โดยครั้งแรกตั้งแต่สหัสวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล นับแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดย กัญชา ก็ยังไม่ใช่พืชที่ถูกกฎหมายทั่วโลก ซึ่งมีการ ปลดล็อก ในบางประเทศเท่านั้น โดยทางสหประชาชาติแถลงว่า กัญชาเป็นยาผิดกฎหมายที่ใช้มากที่สุดในโลก

 

กัญชา Cannabis สามารถทำสิ่งนี้ได้

1. กัญชา ( Cannabis )สามารถซื้อ – ขายได้ โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามกฎหมายยาเสพติด แต่ต้องขออนุญาต ถ้าจะซื้อ - ขาย เมล็ดพันธุ์ และ กิ่ง ตาม พ.ร.บ.พันธุ์พืช

2. สามารถสูบ กัญชา ( Cannabis )ได้ ไม่ผิดกฎหมายยาเสพติดแล้ว

3. สามารถใช้เป็นส่วนผสมใน อาหาร ได้ ทั้งแบบทำเพื่อรับประทานเอง หรือจำหน่าย แต่ต้องเป็นส่วนที่ สธ. กำหนดเท่านั้น คือ เมล็ดกัญชง , น้ำมันจากเมล็ดกัญชง , เส้นใย , กิ่งก้าน , โปรตีนจากเมล็ดกัญชง , ลำต้น , ราก และ ใบ ซึ่งไม่มียอด หรือช่อดอกติดมาด้วย

4. สามารถปลูก กัญชา ( Cannabis )ที่บ้าน และทำเชิงพาณิชย์ ได้ แต่ต้องขึ้นทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ปลูก กัญชา ( Cannabis )หรือเว็บไซต์ของ อย.  หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสียก่อน

 

กัญชา Cannabis ไม่สามารถทำสิ่งนี้

1. ห้ามใช้สารสกัดสาร THC ( สารมึนเมา ) เกินปริมาณ 0.2% ในกรณีที่ใช้สกัดสารเพื่อจำหน่าย ต้องขอ อย. เท่านั้น

2. ไม่อนุญาตให้นำเข้า พืช กัญชา ( Cannabis )ยกเว้นเมล์ดพันธุ์

3. ไม่อนุญาตให้สูบ กัญชา ( Cannabis )ในที่สาธารณะ โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาท มีความผิดตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535

 

 

ข้อควรระวัง กัญชา

เอช ซี ( THC tetrahydrocannabinol ) ใน กัญชา ( Cannabis )มีผลกระทบต่อสมองเด็ก สามารถเกิดพิษเฉียบพลัน และส่งผลระยะยาวต่อเด็กได้ ทำให้เกิดการเสพติดได้ จึงไม่ควรใช้ในเด็ก และ วัยรุ่นที่มีช่วงอายุน้อยกว่า 20 ปี ยกเว้น ใช้เพื่อเป็นยา ในการดูแลของแพทย์ หรือเป็นการใช้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อย่างใกล้ชิดเท่านั้น ผู้ปกครอง และเด็ก ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค กัญชา ( Cannabis )และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม กัญชา ( Cannabis )เช่น ขนม อาหาร เพราะอาจจะส่งผลเสียได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ชากัญชา ( Cannabis Tea ) ดื่มได้ เพื่อสุขภาพดี

เจอปัญหาหลับยาก นอนไม่หลับ แก้ด้วย ชากัญชา

 

 


Tag :


บทความที่แนะนำ