อัพเดท ข้อกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับ กัญชา ฉบับปี 2565

บทความ อัพเดท ข้อกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับ กัญชา ฉบับปี 2565

ในวันนี้ (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565) ได้มีการเปลี่ยนแปลง ข้อกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับ กัญชา เป็นอย่างมาก ในเรื่องของการ ปลดล็อคกัญชา ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงจาก กฎหมายเดิมอย่างไร มาติดตามกันครับ

 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562 ประเทศไทย ได้มีการปลดล็อค การใช้ กัญชา ( Cannabis ) มากขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่ การประกาศใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติด ฉบับที่ 8 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อปลดล็อก กัญชาให้ใช้ทางการแพทย์ และต่อมา ในปี 2563 กระทรวงสาธารสุข ก็ได้ประกาศ ปลอดล็อก การใช้ส่วนต่าง ๆ ของกัญชา ออกจาก ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 มากขึ้น โดยสามารถใช้ ส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ได้

 

  • เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน และราก
  • ใบ ซึ่งไม่มียอด หรือช่อดอกติดมาด้วย
  • สารสกัดที่มี สารแคนาบิไดออล เป็นส่วนประกอบ และต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 0.2 โดยน้ำหนัก
  • กาก หรือเศษที่เหลือ จากการสกัดกัญชา และต้องมีสารแตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 0.2 โดยน้ำหนัก

 

แต่ส่วนของ กัญชา ที่ถือว่ายังเป็น ยาเสพติดให้โทษอยู่ ก็คือ ส่วนช่อดอก และ เมล็ดของกัญชา หากมีการนำ ส่วนของ ช่อดอก และ เมล็ดของกัญชา มาใช้ในการทำอาหาร เครื่องดื่ม หรือการเสพเข้าสู่ร่างกาย จะถือว่า ผิดกฎหมาย นั่นเอง รวมไปถึง การใช้ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ในปริมาณที่เกินกำหนด ของกฎหมาย อีกด้วย

 

การเปลี่ยนแปลง ข้อกฎหมายใหม่

จากเดิมที่ กัญชา ในส่วนของ ช่อดอก และเมล็ดของ กัญชา ยังจัดว่าเป็น ยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 อยู่ แต่ ณ ขณะนี้ ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ.2565 มีการ ปลดล็อกกัญชา ออกจากยาเสพติด ให้โทษประเภทที่ 5 แล้ว เรียกแค่เพียง พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย และ "สารสกัดจากกัญชา" เท่านั้น

 

สำหรับ สารสกัดจากกัญชา ไม่ว่า จะไม่จากส่วนใดของกัญชา ก็ตามยังถือว่าเป็น ยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 อยู่ ยกเว้น สารสกัด ดังต่อไปนี้

 

1. สารสกัดที่มี ปริมาณ สารแคนาบิไดออล ( Tetrahydrocannabinol : THC ) ไม่เกิน 0.2 โดยน้ำหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาต ให้สกัดจาก พืชกัญชา หรือกัญชงที่ปลูก ภายในประเทศ

 

2. สารสกัดจาก เมล็ดของพืชกัญชา หรือกัญชง ที่ได้จากการปลูก ภายในประเทศ

 

ดังนั้น สารสกัดที่มี สารแคนาบิไดออล หรือ THC เกิน 0.2 โดยน้ำหนัก และสารสกัดจาก เมล็ดของพืชกัญชา หรือกัญชง ที่ได้จากการปลูก ภายนอกประเทศ จะถือว่า เป็นสิ่งที่ ผิดกฏหมายอยู่ นั่นเอง ทั้งนี้ ประกาศ กฎหมายใหม่ ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้อีก 120 วัน หลังจากมีการประกาศ ลงราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้พืช กัญชา และกัญชงพ้นจาก ยาเสพติดให้โทษ และประชาชน จะสามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาได้ ทั้งในด้านสุขภาพ (ในทางการแพทย์) และเศรษฐกิจ รวมไปถึง เกิดการสร้างอาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ในประเทศ ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชากัญชง ได้

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

กัญชาใช้ถูกวิธี มีประโยชน์

ชากัญชา บรรเทาอาการหอบหืด


Tag :


บทความที่แนะนำ