16 ตำรับยาแผนไทย ที่มี กัญชา ( Cannabis ) เป็นส่วนผสม

บทความ 16 ตำรับยาแผนไทย ที่มี กัญชา ( Cannabis ) เป็นส่วนผสม

ในปัจจุบัน กัญชา ( Cannabis ) ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์มากขึ้น ไม่เฉพาะ แพทย์แผนปัจจุบัน แต่ยังรวมถึง แพทย์แผนไทย ที่มีการใช้กัญชาใน ตำรับยาแผนไทย 16 ตำรับ อีกด้วย

 

กัญชา ( Cannabis ) พืชเศรษฐกิจใหม่ของไทย ที่มีสามารถนำใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยการนำ พืชกัญชา หรือสารสารสกัดจากกัญชา ไปบำบัด และรักษาผู้ป่วย หรือทำการศึกษาวิจัย เพื่อคิดค้น ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคต่าง ๆ ในกัญชาได้ จากสารประกอบ Cannabinoids 2 ชนิด อย่างสาร THC และสาร CBD

 

การนำ กัญชา มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ไม่ได้มีแค่ แพทย์แผนปัจจุบัน แต่ยังรวมถึง แพทย์แผนไทย หรือแพทย์ทางเลือก ที่ได้มีการเพิ่ม กัญชา ( Cannabis ) เป็นส่วนผสมอยู่ใน ตำราการแพทย์แผนไทย อีกด้วย โดยคำแนะนำของ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสภาการแพทย์แผนไทย มีตำรับยาแผนไทย ที่มี กัญชา ( Cannabis ) เป็นส่วนผสม ทั้งหมด 16 ตำรับ มีดังนี้

 

1. ตำรายาทัพยาธิคุณ จาก คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2

สรรพคุณ : แก้กล่อน 5 ประการที่ทำให้ จุกเสียด ปากเปรี้ยว กินอาหารไม่รู้รส

2. ตำรายาทาริดสีดวงทวารหนัก และโรคผิวหนัง จาก อายุรเวทศึกษา เล่ม 2

สรรพคุณ : ทาแก้ริดสีดวงทวารหนัก และทาแก้โรคผิวหนัง เช่น เรื้อนมูลนก เรื้อนกวาง

3.ตำรายาทำลายพระสุเมรุ จาก คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณขุนโสภิตบรรณลักษณ์ เล่ม 2

สรรพคุณ : แก้ลมจุกเสียด ลมเมื่อยขมในร่างกาย ลมสะดุ้ง และสั่นไปทั้งตัว

4. ตำรายาศุขไสยาศน์ จาก คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์

สรรพคุณ : ช่วยให้นอนหลับ และเจริญอาหาร

 

5. ตำรายาน้ำมันสนั่นไตรภพ จาก ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สรรพคุณ : แก้กษัยเหล็ก

6. ตำรับยาอัคคินีวคณะ จาก คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์

สรรพคุณ : แก้คลื่นเหียน อาเจียน ที่เกิดจาก การย่อยอาหารผิดปกติ

7. ตำรายาอัมฤตย์โอสถ จาก แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.126

สรรพคุณ : แก้ลมกษัย

8. ตำรายาอไภยสาลี จาก เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช ร.ศ.127

สรรพคุณ : แก้โรคทางลม บรรเทาอาการจุกเสียด

 

9. ตำรับยาแก้นอนไม่หลับ ยาแก้ไข้ผอมเหลือง จาก แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช

สรรพคุณ : แก้นอนไม่หลับ และแก้ไข้ผอมเหลือง ไม่มีกำลัง

10. ตำรับยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง จาก ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สรรพคุณ : แก้ลมขึ้นเบื้องสูง

11. ตำรับยาแก้ลมแก้เส้น จาก เวชศาสตร์วัณ์ณณา เล่ม 5

สรรพคุณ : แก้ลมในเส้น บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง

12. ตำรับยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง จาก แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 2 พระยาพิศณุประสาทเวช

สรรพคุณ : บรรเทาอาการท้องผูก อาการปวดเมื่อยทั่วร่างกาย มือเท้าชา

 

13. ตำรายาแก้โรคจิต จาก อายุรเวทศึกษา เล่ม 2

สรรพคุณ : แก้โรคลมที่ทำให้ กังวล เครียด นอนไม่หลับ

14. ตำรายาไพสาลี จาก อายุรเวทศึกษา เล่ม 2

สรรพคุณ : แก้โรคลม แก้หืดไอ มีเสมหะ

15. ตำรายาไฟอาวุธ จาก แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม 1 พระยาพิศณุประสาทเวช

สรรพคุณ : แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง แก้ดานเสมหะ

16. ตำรับยาลมเนาวนารีวาโย จาก ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

สรรพคุณ : แก้ลมเนาวนารีวาโย

 

ตำรับยาแผนไทย ที่มี กัญชา ( Cannabis ) เป็นส่วนผสม ทั้งหมด 16 ตำรับเหล่านี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2562

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สาร THC และ สาร CBD ใน กัญชา ( Cannabis ) แตกต่างกัน อย่างไร

กัญชา ตัวช่วยที่ทำให้การหลับของเราดีขึ้น


Tag :


บทความที่แนะนำ