หลักการใช้ กัญชา ( Cannabis ) ในผลิตภัณฑ์อาหาร

บทความ หลักการใช้ กัญชา ( Cannabis ) ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ในปัจจุบัน กัญชา ( Cannabis ) เป็นพืชที่ได้รับให้ใช้อย่างถูกกฎหมาย ทำให้ ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหารต่าง ๆ มีความสนใจในการใช้ กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่นำมาใช้ผู้ผลิต จะต้องรู้ หลักในการใช้ด้วย

 

หลังจาก กัญชา ( Cannabis ) ได้รับ การปลดล็อกออกจาก รายชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 5 ในปี พ.ศ. 2563 ตามประกาศของ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้ กัญชา ได้รับความสนใจจาก คนไทยหลายคน ในการนำ กัญชา มาบริโภค โดยการนำ กัญชา มาเป็นส่วนผสมใน อาหาร และเครื่องดื่มได้ รวมไปถึง ธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์อาหาร ที่ผู้ผลิตหลายราย มีความสนใจในการใช้ กัญชา เป็นส่วนประกอบร่วมด้วย

 

มาตรฐานการใช้ กัญชา ในผลิตภัณฑ์อาหาร

 

ในการใช้ กัญชา ( Cannabis ) เป็นส่วนประกอบใน ผลิตภัณฑ์อาหาร ตามประกาศของกระทรวงสาธารสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ ส่วนของกัญชาหรือกัญชง ในข้อที่ 4 ได้มีการกำหนด คุณสมบัติของ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ ส่วนของกัญชาหรือกัญชง ให้มีคุณภาพ หรือมาตรฐาน ดังนี้

 

1. ตรวจพบสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล ไม่เกิน 1.6 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ

2. ตรวจพบสารแคนนาบิไดออล ไม่เกิน 1.41 มิลลิกรัมต่อหน่วยบรรจุ

3. สารพิษตกค้างให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

4. สารปนเปื้อนให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงว่าด้วย มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน

5. จุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคให้เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย กำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของ อาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค

6. คุณภาพ หรือมาตรฐาน สำหรับอาหารชนิดนั้น ให้เป็นไปตาม ประกาศสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี

 

ผลิตภัณฑ์ที่ห้ามมีส่วนประกอบของกัญชา

 

ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ ส่วนของกัญชาหรือกัญชง ในข้อที่ 3 ได้มีการห้ามไม่ให้ ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ส่วนประกอบของ ส่วนของกัญชา ดังนี้

 

1.อาหารทารก และอาหารสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก

2. นมดัดแปลง สำหรับทารก และนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่อง สำหรับทารกและเด็กเล็ก

3. อาหารเสริม สำหรับทารกและเด็กเล็ก

4. เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน

5. อาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

 

การใช้ กัญชา ( Cannabis ) ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องทำตาม ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของ ส่วนของกัญชา หรือกัญชง เป็นหลัก เพื่อให้คุณสามารถใช้ กัญชา ( Cannabis ) ในการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยต่อ ผู้บริโภค

 

สุขภาพที่ดี เริ่มได้ที่ตัวคุณ ด้วยความปรารถนาดีจาก น้ำกัญชา ชากัญชา ออร์แกนิค คลีนส์ ( Tea Organic Cannabis By Kleens )

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

กัญชา ( Cannabis ) กินได้วันละกี่ใบ

การใช้ กัญชา ( Cannabis ) ในวงการ แพทย์แผนไทย


Tag :


บทความที่แนะนำ