กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามใช้ กัญชา และ น้ำมันสารสกัดกัญชา

บทความ กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามใช้ กัญชา และ น้ำมันสารสกัดกัญชา

การนำ กัญชา ( Cannabis ) มาใช้ในการบริโภคอาหาร หรือเครื่องดื่ม ผู้บริโภคควรศึกษาว่าตนเองเป็น กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามใช้ กัญชาหรือไม่ รวมไปถึง การใช้ น้ำมันสารสกัดกัญชา อีกด้วย

 

กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามใช้ กัญชา

 

ถึงแม้ว่า ในปัจจุบัน กัญชา ( Cannabis ) จะได้รับการปลดล็อคให้สามารถ ใช้ได้ ในการบริโภค หรือใช้อย่างถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่ว่า ทุกคนจะสามารถบริโภค หรือใช้กัญชา หรือสารสกัดต่าง ๆ จากกัญชาได้ เพราะ คนในบางกลุ่ม อาจมีผลกระทบจากการ บริโภค หรือใช้ อาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา โดยกลุ่มเสี่ยงที่ควรหลีกเลี่ยง ในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา มี 6 กลุ่ม ประกอบด้วย

 

1. เด็ก และเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี

2. ผู้หญิงตั้งครรภ์ และผู้หญิงให้นมบุตร

3. คนที่มีปัญหาตับไตบกพร่อง

4. ผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟาริน

5. ผู้ป่วยใช้ยาที่มีผลต่อระบบประสาท

6. ผู้ที่มีโรคประจำตัว อย่างโรคหัวใจ และหลอดเลือด

 

ผลกระทบของการใช้ใน เด็ก และเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี  ผู้หญิงตั้งครรภ์ และผู้หญิงให้นมบุตร กัญชา ( Cannabis ) อาจส่งผลต่อสมองที่กำลังพัฒนากับ ทารก และเด็กอายุต่ำกว่า 25 ปีได้ ส่วนผู้ป่วยในบางโรคที่ควรเลี่ยงการใช้ กัญชา ( Cannabis ) เนื่องจาก กัญชา อาจมีผลต่อส่งผลกระทบต่อ อวัยวะบางส่วนที่คุณเป็นโรคอยู่ได้อย่างที่ ตับ ไต ระบบประสาท และหัวใจได้โดยตรง ทำให้อาจเป็นปัญหาต่ออวัยวะเหล่านั้น รวมไปถึง การใช้กัญชา อาจเป็นผลเสียต่อการใช้ ยาบางชนิด ที่คุณใช้เป็นยาหลักในการรักษาโรคได้

 

กลุ่มเสี่ยงที่ห้ามใช้ น้ำมันสารสกัดกัญชา

 

สำหรับ น้ำมันสารสกัดกัญชา สารสกัดกัญชาที่มีสาร THC เป็นส่วนประกอบ ทางองค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้ระบุถึง กลุ่มบุคคลที่ไม่ควรใช้ สารสกัดน้ำมันกัญชา เนื่องจาก อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง ได้แก่

 

1. ผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชา หรือส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการสกัด

2. ผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ หรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรงหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

3.  ผู้ที่เป็นโรคจิตมาก่อน หรือมีอาการของโรคอารมณ์แปรปรวน หรือ โรควิตกกังวล

4.  สตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มิได้คุมกำเนิด หรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์ เนื่องจากมีรายงานการศึกษา พบว่า มีทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อย รวมถึงพบ cannabinoids ในน้ำนมแม่ได้

5. ผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี เนื่องจาก อาจเกิดผลข้างเคียงต่อพัฒนาการสมอง

6.  ผู้ป่วยที่มีภาวการณ์ทำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง

7.  ผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด รวมถึงนิโคติน หรือเป็นผู้ที่ดื่มสุราอย่างหนัก

8.  ผู้ใช้ยาอื่นๆ โดยเฉพาะยาบรรเทาปวดเรื้อรังกลุ่ม opioids และยากล่อมประสาท อาทิ benzodiazepines

9. ผู้ขับขี่ยานพาหนะ และทำงานกับเครื่องจักร กัญชา อาจทำให้เวียนศีรษะ ง่วงซึมส่งผลต่อการตัดสินใจ และลดประสิทธิภาพการทำงาน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก gpo.or.th

 

บุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ทั้งการบริโภค อาหารหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา และการใช้ น้ำมันสารสกัดกัญชา ควรหลีกเลี่ยงการใช้ กัญชา โดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณเอง

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หลักการใช้ กัญชา ( Cannabis ) ในผลิตภัณฑ์อาหาร

กัญชา ( Cannabis ) กินได้วันละกี่ใบ


Tag :


บทความที่แนะนำ