นโยบายการจัดส่งสินค้า

บริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทย ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดส่งมาตรฐานภายใน 3-5 วันทำการ ( ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

รูปแบบ : จัดส่งโดยพัสดุด่วน

- การชำระสินค้า : [ น้อยกว่า 500 บาท ] ค่าจัดส่ง : [ คิดตามน้ำหนัก ] การจัดส่ง : [ ทั่วประเทศ ]
• หมายเหตุ การชำระสินค้ามากกว่า 500 บาท ค่าจัดส่งฟรี เฉพาะใน กรุงเทพ-ปริมณฑล เท่านั้น •


หมายเหตุ

เริ่มนับระยะเวลาจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับหลักฐานยืนยันการชำระเงินจากลูกค้าแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินก่อน เวลา 10:00 น. เนื่องจากทางร้านจะได้จัดส่งสินค้าให้ท่านภายในวันที่ลูกค้าชำระสินค้า เพราะหากท่านแจ้งหลังจากเวลาที่กำหนดไว้นั้นทางร้านจำเป็นต้องจัดส่งสินค้าให้ท่านในวันถัดไป แต่อย่างไรก็ตามอาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิเช่น สภาพอากาศ, สภาพการจราจร, เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม โดยระยะเวลาจัดส่งขึ้นอยู่กับสถานที่รับสินค้า ระยะเวลาในการจัดส่งเป็นระยะเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทฯที่ทำการจัดส่ง โดยไม่นับวันเสาร์ - อาทิตย์

• กรุงเทพฯ และปริมณฑลฯ ลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ หลังจากวันที่จัดส่งสินค้าแล้ว

• ต่างจังหวัดจะได้รับสินค้า 2-3 วันทำการ หลังจากวันที่ชำระเงินพร้อมกับแจ้งที่อยู่เรียบร้อยแล้ว

และวันหยุดราชการ ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีการคลาดเคลื่อนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างช่วงเทศกาล

2. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท ประกายนคร อิเลคทริค จํากัด

3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้รับยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

4. กรุณาตรวจนับสินค้า และเช็คสภาพสินค้า ก่อนรับสินค้าทุกครั้ง

ขณะนี้เราทำการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น หากมีการเปลี่ยนแปลนในอนาคต บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันที

นโยบายการจัดส่งสินค้า ของทาง น้ำกัญชา ชากัญชา ออร์แกนิค คลีนส์ ( Tea Organic Cannabis By Kleens ) มีบริการจัดส่งสินค้า ตามคำสั่งซื้อ ภายในประเทศ ด้วยบริการจัดส่งของบริษัท ขนส่ง เอกชน และ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ค่าจัดส่งคิดตาม น้ำหนักจริงของสินค้า และ ระยะทางการขนส่ง


ทางบริษัทจะเตรียมสินค้า และ ขนส่งสินค้า น้ำกัญชา ชากัญชา ออร์แกนิค คลีนส์ ( Tea Organic Cannabis By Kleens ) ให้ลูกค้า หลังจากลูกค้า สั่งซื้อสินค้า และ แจ้งชำระสินค้า พร้อมส่งหลักฐาน การโอนเงิน เรียบร้อยแล้วเท่านั้น หากพบเจอปัญหา หรือ ความไม่สะดวก ให้ลูกค้าติดต่อ เจ้าหน้าที่ ใน ช่องทางออนไลน์ 24 ชั่วโมง จะมีเจ้าหน้าที่ คอย ตรวจสอบ รับเรื่อง ให้คำปรึกษา ประสานงาน ให้ลูกค้า ในทุกขั้นตอน